SISWA PESERTA SPW SAKA

Peserta dari program SPW SAKA merupakan siswa SMK kaliwungu yang terdiri dari:

  1. Siswa yang sudah berjualan baik berjualan offline/ langsung maupun berjualan online
  2. Siswa yang memiliki potensi wirausaha yang dapat dikembangkan untuk berwirausaha
  3. Siswa ynag memilki ketertarikan di bidang kewirausahaan

Data siswa SPW SAKA:

Siswa yang tergabung dalam program SPW SAKA memungkinkan untuk bertambah/ berkurang seiring dengan perkembangan kegiatan bisnis siswa. Berikut data siswa yang mengikuti kelas kewirausahaan SPW SAKA sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 :

NO

NAMA SISWA

KELAS

 

NO

NAMA SISWA

KELAS

1

HANDHIKA

XII TB2

19

RHEMA THAMARISKA

XII TKJ 1

2

RINA MULYANTI

XII TB 2

20

NOVIANTO

XII TKJ 2

3

RENI INDARWATI

XII TB 2

21

IVAN NUR SHODOQ

XII TKJ 2

4

MAMIK OKTAVIANI

XII TB 2

22

LUSIANA INDAH P.

XI TB 3

5

ANISA AWALIYAH

XII TB 2

23

AINI YUHROTUN

XI TB 3

6

SRI UTAMI

XII TB 2

24

GALUH AYUNINGTYAS

XI TB 3

7

SISKA AYU W

XII TB 2

25

RISKE

XI TB 3

8

SISKA FEBRI

XII TB3

26

NUR HIDAYAH

XI TB 1

9

SITI  NUR H

XII TB 3

27

YESI APRILIA

XI TB 1

10

IKA  SUSANTI

XII TB 3

28

ANANDA IKASARI

XI TB 1

11

ANGGI

XITKJ2

29

LAILI NUR RAHMAWATI

XI TB 1

12

ANJAR

XII TKJ 2

30

RIYADI

X TKJ 2

13

PUPUT DANALISA

XI TKR1

31

IDA NURMALA

X TKJ 1

14

AULIA TRI DAMAYATI

XI TB 3

32

WIWIK SETIYANI

X TKJ 1

15

EKA PUTRI YUNANI

XI TB 3

 

33

DIANA YULIANDARI

X TB 1

16

SITI  KHOTIJAH

XI TB 3

34

MADIYAH TRI C

XI TKR 3

17

NINING LESTARI

XII TKJ 1

35

FERDI YOGI PRATAMA

XI TKR 3

18

ARYF YMAM

XII TKJ 1

36

HAMID MAULANA

XI TKR 3

 

 

 

  

G a l l e r y   S P W